Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Swedens  har 90-konto och vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

JLOF Swedens årsredovisning kan laddas ner här

JLOF Swedens stadgar