Bidra till vårt projekt med Loum Primary School

Bidra till vårt projekt med Loum Primary School i Pajong  på support.jlof.net

Bidrag via autogiro

Vill du ge bidrag till Insamlingsstiftelsen JLOF Sweden varje månad så kan det göras med autogiro på följande länk (går till Bankgirot).

Bidrag till vårt bankkonto eller bankgiro

Bidrag till Insamlingsstiftelsen JLOF Sweden kan även lämnas till stiftelsens bankkonto i Swedbank 8327-9, 924 107 353-6 eller till vårt bankgiro Bankgiro: 900-4102