VARMT VÄLKOMMEN TILL EN MIDDAG OCH TREVLIG KVÄLL TILLSAMMANS MED OSS

DEN 19 NOVEMBER KL. 18.00

Den 14 mars reste ett team från Insamlingsstiftelsen JLOF till Uganda, för att starta upp vårt första projekt på plats. Syftet var att skapa förutsättningar för att stödja en skola i en avlägsen by, där flickor och pojkar kommer att få möjlighet att studera på lika villkor. Medel samlades också in för att köpa in solpaneler eftersom det saknas elektricitet i byn.

VI KOMMER ATT BERÄTTA OM:

RESAN OCH WORKSHOPEN

PROJEKTET

Midagen blir en buffet med Etiopiska förtecken.

Den kostar 295 kr/person(Priset på dryck tillkommer)

Adress: ETHIOSTAR, Saltmätargatan 19 A, 113 59 STOCKHOLM

Anmäl ditt deltagande till info@jlof.net

Vi ber dig samtidigt sätta in din avgift för middagen på

Bankgiro nr 900-4102. Obs! Skriv ditt namn i meddelanderutan!

Under middagen kommer fler tillfällen att ges till att stödja JLOF Swedens arbete genom köp av lotter, smycken och kalendar för 2016.