Samtliga JLOF’s projekt och program använder gräsrotsprinciper och engagerar samhället genom befintliga och lokala strukturer. JLOF’s huvudsakliga uppgift är att underlätta och förstärka behovsbaserade initiativ från de lokala samhällena.
 
JLOF är samhällsbaserad och arbetet leds av människor som bor och verkar i samhället som är deras hem och där de har en djup förståelse för den lokala kulturen, traditionerna och stora möjligheter att nå till de perifera områdena.

Att vara rotad i kulturen underlättar kommunikation och bedömning av vad de verkliga behoven i samhället är. Både innovativa och kreativa metoder kan användas för att leverera hållbara lösningar, och är på så sätt en garanti för kontinuitet och hållbarhet för att snabbt anpassa sig till förändringar i samhällets behov.
 
JLOF arbetar genom praktiska och hållbara projekt och program för att förbättra möjligheterna för de fattiga och utsatta i de samhällen där det fungerar inom följande områden :

  • Utbildning
  • Kultur
  • Ekologi / Miljö
  • Entreprenörskap
  • Gemenskap genom hälsa och välbefinnande