stream
Halva året har nu passerat och det har hänt otroligt mycket.

Vi på JLOF vill tacka för alla spännande möten, ert engagemang och stöd och önska er en härlig sommar.

Arbetet med planeringen för skolprojektet i Pajong pågår för fullt. Under 2015 fick vi pengar av Forum Syd (den s.k. ramorganisation där föreningar som JLOF kan ansöka om Sida-bidrag) för att göra en förstudie. Som fortsättning på förstudien har vi utvecklat ett 2-årig projekt som vi har beviljats bidrag för. Forum Syd bidrar med upp till 90% av den totala projektkostnaden, JLOF måste bidra med minst 10% av projektkostnaden. De viktigaste punkterna i detta tvååriga projekt fokuserar på faktumet att utbildning är ett viktigt instrument för återuppbyggnad av samhället efter år av beväpnad konflikt. Bortfallet av barn från grundskolor i i norra Uganda är 37% jämfört med det nationella genomsnittet på 13%. Skälen till att inte slutföra utbildning är många och projektet ska bidra till att på flera sätt bygga upp kapaciteten hos flera aktörer och samtidigt stärka kunskapen i samhället om mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Det kommer att bli en spännande och intressant resa. Följ med oss, håll uppsikt på hemsidan.
Men innan det hoppas vi på en varm, solig och avkopplande sommar.

Vi på JLOF önskar dig en riktigt trevlig och skön sommar!