Tack!

Vi vill tacka alla för det generösa stödet till insamlingsmiddagen som hölls den 25 maj 2013.

Ert stöd motiverar oss att fortsätta att arbeta hårt för att göra en skillnad i livet för många barn och deras familjer.

Intäkterna från insamlingen kommer att gå oavkortat till att fortsätta stödja JLOF Academic stipendium programmet vid ärkebiskop Janani Luwum Memorial College.

Återigen JLOF vill tacka Dig för ditt mycket generösa stöd i att nå våra insamlingsmål.

Med tacksamhet,

JLOF Styrelse

Thank you!

We would like to thank everyone for the generous support for the fundraising dinner held on 25 May 2013.

Your support motivates us to continue to work hard to make a difference in the lives of many children and their families.

The proceeds from the fundraising will be directly applied to continue supporting JLOF Academic Scholarship programme at Archbishop Janani Luwum Memorial College.

Once again JLOF would like to thank you for your very generous support in reaching our fundraising goals.

Gratefully,

JLOF Board of Directors

Fundraising 2013-05-25 Fundraising 2013-05-25

Fundraising 2013-05-25 Fundraising 2013-05-25