press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

SUPPORT THE CHILDREN

JLOF SWEDEN

Jeremiah Lucas Opira Foundation (JLOF) är en svensk insamlingsstiftelse med säte i Stockholm som grundades 2011. Stiftelsens ändamål är att driva internationellt utvecklings- och hjälparbete för fattiga och utsatta i de samhällen där stiftelsen verkar. Program och projekt drivs i nära partnerskap och samarbete med lokala samhällen, myndigheter och organisationer.

Stiftelsen har 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Här hittar du vår senaste årsredovisning

JLOF UGANDA

Jeremiah Lucas Opira Foundation (JLOF) Uganda grundades 2013. Ändamålet är att verka för tillgång till utbildning, minskad fattigdom och bidra till förbättrade levnadsförhållanden med agenda 2030 som utgångspunkt, i Uganda.  JLOF Uganda är JLOF Swedens lokala partnerorganisation i Uganda.

There are several ways to donate, which can be done through direct donations, or volunteer work. JLOF is accredited by the Swedish Fundraising Control through a 90-account

We're always looking for people who can help us change the lives for the people we support. Whether it is through donations, engaging in JLOF or helping out on the sidelines.

 We work alongside remote and vulnerable communities. Our objective is to facilitate and encourage people in ways that lead them to independence, self-sufficiency and empowerment. The communities themselves hold the keys to achieving that goal. Our role is to listen, follow their lead, and bring the expertise and ingenuity that best complements theirs.