Insamlingsstiftelsen JLOF Sweden är en självständig, ideell, allmännyttig, icke vinstdrivande, humanitär organisation som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsens ändamål är att såsom insamlingsstiftelse, genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt utvecklings-och hjälparbete som förbättra möjligheterna för marginaliserade och utsatta i de samhällen där Stiftelsen verkar genom att bland annat främja: 

  • Utbildning 
  • Bevarande av kultur, kulturarv och historia  
  • Mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald 
  • Fred och försoning 
  • Entreprenörskap 
  • Miljö och ekologi 
Avsikten är att inspirera och stärka rättigheter för att öka människors inflytande över sina egna liv. Stiftelsen arbetar i nära partnerskap och samarbete med lokala samhällen, myndigheter, organisationer och enskilda som vill stödja stiftelsens arbete.

JLOF works to improve opportunities for disadvantaged, vulnerable communities.

Explore

Sweden

Stockholm, Sweden

Uganda

Box 398, Kitgum, Uganda