Insamlingsstiftelsen JLOF Sweden

Vi är en självständig, ideell, allmännyttig, icke vinstdrivande, humanitär organisation som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsens ändamål är att såsom insamlingsstiftelse, genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt utvecklings-och hjälparbete som förbättra möjligheterna för marginaliserade och utsatta i de samhällen där Stiftelsen verkar genom att bland annat främja: 

  • Utbildning 
  • Bevarande av kultur, kulturarv och historia  
  • Mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald 
  • Fred och försoning 
  • Entreprenörskap 
  • Miljö och ekologi 
Avsikten är att inspirera och stärka rättigheter för att öka människors inflytande över sina egna liv. Stiftelsen arbetar i nära partnerskap och samarbete med lokala samhällen, myndigheter, organisationer och enskilda som vill stödja stiftelsens arbete.

News

13

Apr

Essay Contest

Henry Watum: Facing the Heat – Climate Change in Northern Uganda

6

Apr

Essay Contest

Nyerodwe Ponsiano: An essay of my opinion on the increasing rate of teenage pregnancy.

15

Mar

Projects

Föranmäl dig till vår insamlingsmiddag!

                   

JLOF works to improve opportunities for disadvantaged, vulnerable communities.

Sweden

Stockholm, Sweden

Uganda

Box 398, Kitgum, Uganda