And the winners are…

See English translation below

Och vinnarna är… 🏆

Med glädje vill vi nu presentera vinnarna och finalisterna i Jeremiah Lucas Opira Memorial Essay Contest 2021! Årets uppsatstema var ”Hur COVID-19 har påverkat min dröm”.

Kategori 1 – deltagare mellan 10 och 15 år
Vinnare: Lakica Ruth

Finalisterna, listade enligt poäng:
1. Nyero Dwe Ponsiano
2. Rubanga Kene Isaac Okot
3. Opobo Jeremiah Samuel
4. Lakica Patience Okot

Kategori 2 – deltagare mellan 16 och 23 år
Vinnare: Nakiyingi Christine

Finalisterna, listade enligt poäng:
1. Ocaya Jonathan Gerald
2. Apolo Alice Merinda
3. Oboma Emmanuel Geoffrey
4. Wuwac Giu Justine / Rubangakene Joseph
 
Kategori 3 – deltagare över 23 år

Vinnare: Oola Andrew Keith

Finalisterna, listade enligt poäng:
1. Bongomin Stephen
2. Oweka Alfred
 
Utifrån betygsguiden fick Nakiyingi Christines uppsats högst poäng och är därmed vinnaren av hela tävlingen!

Stort grattis till vinnarna och finalisterna! Och stort grattis till alla som deltagit i tävlingen – att skriva en uppsats är ingen liten bedrift!
 
Varje deltagare kommer få ett diplom som erkänner den ansträngning de ägnat åt sina uppsatser. De övriga priserna består av ryggsäckar, t-shirts, skolmaterial och kontantpris.
 
Inom en snar framtid kommer vi även att intervjua vinnarna från tävlingen och få höra vad de skrev om i sina uppsatser, vad de har lärt sig under sitt skrivande och om hur de upplevde sitt deltagande i tävlingen.
 
Vi hoppas på att få äran att läsa uppsatser skrivna av både gamla och nya deltagare under Jeremiah Lucas Opira Memorial Essay Contest 2022! ✍️

English translation

And the winners are… 🏆

We are happy to finally present the winners and runner ups of the Jeremiah Lucas Opira Memorial Essay Contest 2021! This year’s essay theme was “What COVID-19 is doing to my dream”.

Category One – Participants between 10 to 15 year
Winner: Lakica Ruth

1st Runners up – Nyero Dwe Ponsiano
2nd Runners up – Rubanga Kene Isaac Okot
3rd Runners up – Opobo Jeremiah Samuel
4th Runners up – Lakica Patience Okot

Category Two – Participants between 16 to 23 years
Winner: Nakiyingi Christine 

1st Runners up – Ocaya Jonathan Gerald
2nd Runners up – Apolo Alice Merinda
3rd Runners up – Oboma Emmanuel Geoffrey
4th Runners up – Wuwac Giu Justine / Rubangakene Joseph 

Category Three – Participants older than 23 years
Winner: Oola Andrew Keith

1st Runners up – Bongomin Stephen
2nd Runners up – Oweka Alfred 

Based on the marking guide, Nakiyingi Christine’s essay received the highest score and is therefore the winner of the entire competition! 

Congratulations to all the winners and runner ups! And congratulations to everyone who participated in the competition – writing an essay is no small feat! 

Each participant will receive a certificate recognizing the effort they have put into their essays. The other prizes consist of backpacks, t-shirts, school supplies and cash prizes. 

Soon, we will also interview the winners from the contest and hear what they wrote about in their essays, what they have learned during their writing and about how they experienced their participation in the competition. 

We hope to have the honor of reading essays written by both old and new participants submitted to Jeremiah Lucas Opira Memorial Essay Contest 2022! ✍️

JLOF works to improve opportunities for disadvantaged, vulnerable communities.

Sweden

Stockholm, Sweden

Uganda

Box 398, Kitgum, Uganda