Happy Valentine’s Day!

Idag är det Alla Hjärtans Dag – en dag då vi visar våra nära, kära och de i vår omgivning extra mycket omtanke och omsorg.

JLOF har sedan starten haft utbildning som en hjärtefråga och arbetar aktivt för att ge alla barn tillgång till en bra utbildning. Enligt FN spelar utbildning en stor roll för att bidra till individers och samhällens välstånd och utveckling. FN menar att det finns 774 miljoner människor i världen som inte kan skriva och läsa, och av dessa är två tredjedelen kvinnor. Utbildning är en mänsklig rättighet och ett offentligt ansvar. Forskning har visat att en god utbildning för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet. Utbildning ingår därför i FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Med er hjälp kan JLOF fortsätta sitt arbete för att nå detta ändamål. Vill ni hjälpa oss i vårt arbete och samtidigt bidra till en bättre värld och framtid?

Skicka en Alla Hjärtans Dag-gåva till:

Swish: 123 900 41 02
90-konto: 900-4102
 
Alla gåvor gör skillnad!


Valentine’s Day is here – a day when we show our loved ones and those around us extra care and attention.

Since the start, JLOF has had education as a focus area and works actively to give all children access to a good education. According to the UN, education plays a major role in contributing to the prosperity and development of individuals and societies. The UN estimates that there are 774 million people in the world who cannot read and write, and two thirds of them are women. Education is a human right and a public responsibility. Research has shown that a good education for all is one of the most important foundations for prosperity, health and gender equality. Education is therefore included in the UN’s 17 global sustainability goals.

With your help, JLOF can continue its work to achieve this goal. Do you want to help us in our work and at the same time contribute to a better world and future?

Send a Valentine’s Day donation to:

Swish: 123 900 41 02
90-account: 900-4102

All gifts make a difference!

JLOF works to improve opportunities for disadvantaged, vulnerable communities.

Explore

Sweden

Stockholm, Sweden

Uganda

Box 398, Kitgum, Uganda