Submit your essay to JLOF Memorial Essay Contest 2021

See English translation of the text below.


Nu har ni 7 dagar på er att skicka in era uppsatser till Jeremiah Lucas Opira Memorial Essay Contest 2021. Deadline är den 28 februari. Varmt välkomna att delta!

Årets tema:
Hur COVID-19 har påverkat min dröm.

Vinnarna kommer koras i tre ålderskategorier:
Kategori 1 – Deltagare mellan 10 och 15 år
Kategori 2 – Deltagare mellan 16 och 23 år
Kategori 3 – Deltagare över 23 år

Regler:
Uppsatserna ska inte vara längre än 2000 ord
Kan skrivas på antingen engelska eller acholi

Priser:
Ryggsäckar, diplom, t-shirts, skolmaterial och pengar.

Hur du lämnar in din uppsats:
1. E-mail: Essay@jlof.net
2. Mail: P.O Box 398, Kitgum
3. Personligen: JLOF Office, Plot 1. Kibwota Road, Senior Quarters

Vi önskar alla deltagare stort lycka till och ser fram mot att få läsa alla bidrag!

Vi frågade 2020-års tävlande vad de lärde sig genom vår tävling och så här sa dem. Hoppa på skrivar-tåget och skicka in ett eget bidrag!
You now have 7 days to submit your essays to the Jeremiah Lucas Opira Memorial Essay Contest 2021. Deadline is February 28th. You are warmly welcome to participate!

This year’s theme:
How COVID-19 has affected my dream.

The winners will be crowned in three age categories:
Category 1 – Participants between 10 and 15 years
Category 2 – Participants between 16 and 23 years
Category 3 – Participants over 23 years

Rules:
The essays should not be longer than 2000 words
Can be written in either English or acholi

Prices:
Backpacks, diplomas, t-shirts, school supplies and money.

How to submit your essay:
1. E-mail: Essay@jlof.net
2. Mail: P.O Box 398, Kitgum
3. In person: JLOF Office, Plot 1. Kibwota Road, Senior Quarters

We wish all participants good luck and look forward to reading all the entries!

We asked the 2020 contestants what they learned through our competition and this is what they said. Jump on the writer’s train and send in your own submission!

JLOF works to improve opportunities for disadvantaged, vulnerable communities.

Explore

Sweden

Stockholm, Sweden

Uganda

Box 398, Kitgum, Uganda